Diplom

Dato: 1643-03-27Signatur: ubb-1643-03-27


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Mikkel Ertvåg, lensmann, og fem lagrettemenn i Vik tinglag på Nordmøre kunngjør i nærvær av Christopher Nilssøn, fogd over Nordmøre, og Morten Ravn, sorenskriver, at Oluff Størker på Gjelen har overlatt til sønnen Siver Olssøn jordgodset i gården Skar i Aure prestegjeld i Fosen len. Jordgodset hadde han dels makeskifet med Anders Dromnes, dels kjøpt av Laurits Røstvold, Oluff Heim og Anders Poulssøn på Aunet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Kjøp ; (jord), Fogd, Makeskifte, Jordgods, Overdragelse ; (jordgods)

Relatert til: Mikkel Ertvåg, Christopher Nilssønn, Morten Ravn, Oluff Størker på Gjelen, Siver Olssønn, Anders Dromnes, Laurits Røstvold, Oluff Heim, Anders Poulssønn på Aunet

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus