Diplom

Dato: 1643-07-17Signatur: ubb-1643-07-17


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Knut Johanssøn på Skaten i Onarheim sogn i Opdal skipreide har overdratt til sin hustru Lisbeth Hansdatter sin jordpart i gården Havnerås i Birkenes sogn i Kvinnherrad skipreide. Axel Mowat til Hovland, Jørgen Orning til Vatne, sogneprest Abraham Jørgenssøn til Tysnes prestegjeld og prost over Sunnhordaland, og sogneprest Anders Jenssøn til Fjelberg prestegjeld har på anmodning sammen med hans brødre, Helge og Elling Johanssønner forseglet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Jordpart, Prost, Overdragelse

Relatert til: Knut Johanssønn på Skaten, Lisbeth Hansdatter, Axel Mowat til Hovland, Jørgen Orning til Vatne, Abraham Jørgenssønn, Anders Jenssønn, Helge Johanssønn, Elling Johanssønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus