Diplom

Dato: 1645-12-12Signatur: ubb-1645-12-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Volchars Broderssøn, fullmektig over Munkelivs og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Egeskov utleiet til Cornelius Janssøn de Lange, rådmann og apoteker i Bergen, og hans hustru Else Jochumsdatter en av disse grunner, som ligger innenfor Muren på stranden nedenfor Algaten kalt Munkegården. Den årlige grunnleien er en halv riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Fullmektig, Apoteker, Rådmann

Relatert til: Volchars Broderssønn, Christian Ulfeldt til Urup, Corfits Ulfeldt til Egeskov, Cornelius Janssønn de Lange, Else Jochumsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus