Diplom

Dato: 1647-08-16Signatur: ubb-1647-08-16


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Claus Iverssøn Rafn, byfogd i Kjøbenhavn, m.fl. kunngjør, at Hans Dirich, Maurits og Augustus Dreyer, handelsmenn i byene Kjøbenhavn og Kjøge, har solgt alle deres lodder og anparter i en gård, som ligger sønnenfor Ammaggertorv i Kjøbenhavn, til deres bror, Henrik Dreyer den yngre, handelsmann i samme by. Gården hadde samtlige brødre arvet etter sin avdøde far, Henrik Dreyer den eldre. En årlig sedvanlig jordskyld skal betales til St. Nicolaikirkens prekestol.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Arv, Kirke, Bygård, Jordskyld, Handelsmann

Relatert til: Claus Iverssønn Rafn, Hans Dirich, Maurits Dreyer, Augustus Dreyer, Henrik Dreyer, Henrik Dreyer den eldre

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus