Diplom

Dato: 1648-12-15Signatur: ubb-1648-12-15


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Ifølge et makeskifte mellom Torkild Johansen på Bolstad, lagrettemann i Strandvik skipreide, og Mogens J(e)nsen på Tveiet i Hålandsdalen overdrar Torkild sin odelsjord i Uglhus i Hålandsdalen til Mogens og mottar som vederlag hans odelsjordpart i gården Meland i Ullensvang. Sorenskriver Carsten Dürhus og lensmann Hans Gjön m.fl. har undertegnet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Odel, Lensmann, Jord, skifte og overdragelse, Makeskifte, Overdragelse, Odelsjord

Relatert til: Torkild Johansen på Bolstad, Mogens J(e)nsen på Tveiet, Carsten Dürhus, Hans Gjøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus