Diplom

Dato: 1649-03-16Signatur: ubb-1649-03-16


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Annfinn Aslakssen på Dukstad i Vinjar åtting på Voss har med sin hustru Karen Nilsdatters samtykke solgt til Siver Ingebrigtssen på Grevle i Borstrandar åtting og hans hustru Anne Knutsdatter en part i gården Grevle for 13 riksdaler. Likeså har Botolf Arvessen på Arnetveit i Holabygd (på Vossastrand) solgt til Siver sin hustrus arvegods i gården Grevle for 3 riksdaler. Dessuten har Annfinn og hans bror Sven Aslakssen på Kvitne i Bordalen åtting også solgt deres "Rødbols Ret" i samme Grevle for 6 riksdaler. Lensmann Størk Mølseter på Voss og fem lagrettemenn har på anmodning forseglet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Gods, Arvegods, Salg ; (jordpart), Salg ; (rodbolsrett), Rodbolsrett

Relatert til: Annfinn Aslakssen på Dukstad, Karen Nilsdatter, Siver Ingebrigtssen på Grevle, Anne Knutsdatter, Botolf Arvessen på Arnetveit, Sven Aslakssen på Kvitne, Størk Mølseter

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus