Diplom

Dato: 1650-12-14Signatur: ubb-1650-12-14


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jens Søffrensen, tingskriver i Hardanger, samt lagrettemenn fra Øystese skipreide var tilstede ved et odelsjordskifte etter avdøde Trond Lauritsøn mellom hans gjenlevende arvinger. Skiftet gjaldt jordparter i gårdene Tveit, Måkestad, Noreim, Steine, Svartveit, Djønne, Spilde og Hamre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Skifte, Arv, Odel, Jordskifte, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Arving, Arveskifte, Odelskifte, Tingskriver

Relatert til: Jens Søffrensen, Trond Lauritssønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer


comments powered by Disqus