Diplom

Dato: 1651-07-30Signatur: ubb-1651-07-30


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Sorenskriveren over Ytre Sogn len og seks lagrettemenn i Lavik skipreide kunngjør, at de har besiktiget og taksert gården Lavik, som tilhører kirken og prestebolet. De fant ut at gården var verdiforringet blant annet ved at flere ødegårder var utskilt og bjørkeskogen nesten nedhugget, og nedsatte da leilendingens landskyld med en halv laup smør til kirke og prestebol og skatten til kongen med 4 merker tagl.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Landskyld, Skog, Ødegård, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Prestebol, Skatt, Taksering, Befaring, Leilending, Verdi

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus