Diplom

Dato: 1655-04-23Signatur: ubb-1655-04-23


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Seks borgere i Bergen foretar etter oppfordring av Kristi Arentsdatter oppmåling av Dybsundsgrunnen som tilhører Bergen domkapitel. Kristi Arentsdatter vil nemlig ikke betale for hele grunnen, som hennes avdøde mann Herman Staal hadde kjøpt av Kirsten Jørgensdatter og hennes nåværende mann Nils Wemmelou, fordi en del av den var blitt solgt til Dirich Eckhoff av sogneprest Peder Mogenssøn til Hammer prestegjeld, Kirsten Jørgensdatters tidligere mann. Hun vil heller ikke betale full årlig grunnleie til domkapitlet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Betaling, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Kjøp ; (grunn), Oppmåling, Domkapitel

Relatert til: Kristi Arentsdatter, Herman Staal, Kirsten Jørgensdatter, Nils Wemmelou, Dirich Eckhoff, Peder Mogenssønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus