Diplom

Dato: 1656-06-16Signatur: ubb-1656-06-16a


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Ifølge kjøpekontrakt har Gjert Steffenssen Krusse i Bergen solgt til Jens Nilssen Brun sitt hus med tilhørende grunn på Markeveien i Bergen. Kjøpesummen er 260 slette daler som skal betales terminvis. 63 slette adaler av denne sum skal betales til Hellmiche Welding. Gjert Steffensen, Jens Nilssen, Claus Schrøder og Henrik Farvigh har underskrevet kontrakten.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus), Kjøpekontrakt, Kontrakt ; (kjøpekontrakt), Kjøpesum

Relatert til: Gjert Steffenssen Krusse, Jens Nilssen Brun, Hellmiche Welding, Gjert Steffensen, Jens Nilssen, Claus Schrøder, Henrik Farvigh

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus