Diplom

Dato: 1657-12-04Signatur: ubb-1657-12-04


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Etter tilrådning av Ove Bjelke m.fl. blir det inngått forlik mellom brødrene, Peder Busch, prest til Lindås prestegjeld, og Jacob og Fredrik Busch på den ene side og broren Iver Busch på Soleim i Sunnfjord på den annen side. Da Iver hadde beklaget seg over ikke å ha fått like meget som sine tre eldre brødre til skolegang og klær, overdrar de til ham deres anparter i en enghage som ligger nedenfor vektertårnet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Klage, Hage, Overdragelse, Forlik

Relatert til: Ove Bjelke, Peder Busch, Jacob Busch, Fredrik Busch, Iver Busch på Soleim

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus