Diplom

Dato: 1659-05-20Signatur: ubb-1659-05-20


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Gullsmedene i Bergen skriver til Niels Knag om en gullsmedsvenn ved navn Dirich som arbeider som gullsmed på Sunnmøre for embedsmenn, prester og bønder uten laugsrettigheter eller borgelige tyngsler. Det er til stor skade for de bergenske gullsmeder at løse geseller forarbeider sølv på landsbygden som hverken kan bli prøvet eller stemplet. De ber ham derfor forby disse løse geseller å bruke sitt embede i hans distrikt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Laug, Gullsmed, Klage, Svenn, Borgerskap, Gesell, Embede, Laugsrettighet, Sølv, Arbeid

Relatert til: Niels Knag, Dirich

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Papir

comments powered by Disqus