Diplom

Dato: 1659-07-16Signatur: ubb-1659-07-16


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Laurits Walter, sorenskriver i Hardanger, lensmann Jacob Vines og fem lagrettemenn i Kinsarvik besiktiger Tveisme sag på befaling av Peder Pederssen, fogd over Hardanger, for å bestemme hvor meget skatt det skal betales av sagen til kongen. Da den er en liten flomsag med dårlig kapasitet, og da tømmeret med størst besvær må hentes langveis fra fordi skogen er helt uthugget, så kan de ikke sette skatten høyere enn til 2 riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Skog, Fogd, Besiktigelse, Skatt, Sag ; (flomsag), Tømmer

Relatert til: Laurits Walter, Jacob Vines, Peder Pederssen

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus