Diplom

Dato: 1329-03-06

Laget mellom 1329-03-01 og 1329-03-29Signatur: ubb-diplom-0010


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Gudleik Ogmundssøn, kongens underfehirde i Bergen, og Halvard Ogmundssøn i Svein Sigurssøns ombud erkjenner, at Alfinn i Gjerde og Ogmund Ivarssøn hadde innbrakt til kongsgården ledingen på Voss for kong Magnus sitt tiende år, bestående av levende og slaktede dyr, skinn, smør, malt, korn etc.

Relatert til: Svein Sigurssøns, Kong Magnus, Ogmund Ivarssøns, Gudleik Ogmundssøn, Alfinn, Halvard Ogmundssøn

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • 79 mm
  • 257 mm
  • Pergament, 2 seglremmer uten segl.

comments powered by Disqus