Diplom

Dato: 1330-03-22

Laget mellom 1330-03-13 og 1330-03-28Signatur: ubb-diplom-0012


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Biskop Erik i Stavanger m.fl., bevitner, at Peter Peterssøn solgte til sitt søskenbarn Arnbjørn Ogmunnssøn, sin odel i gårdene Byre og Sandanger i Fister for 3 mark brendt. Etter vidisse på pergament.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Fysisk beskrivelse

  • vidisse

comments powered by Disqus