Diplom

Dato: 1331-04-13

Laget mellom 1331-04-01 og 1331-04-20Signatur: ubb-diplom-0014


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnet testament

Relatert til: Guttorm Håvardssøns

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift etter originalen i Diplomatarium Arn. Magn. Fasc. 62. Nr. 1.

comments powered by Disqus