Diplom

Dato: 1339-04-06

Laget mellom 1339-04-02 og 1339-04-13Signatur: ubb-diplom-0019


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Tolv menn kunngjør at Sørkver Ormssøn førte vitner for at han hadde sin bror Halsteins fullmakt på å ha stevnet sin stemor Ingegerd til å motta innløsningssummen, og at hun hadde vedgått brødrenes rett til gjenløsning, alt dette vedrører gården Hyllin på Voss.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnet kunngjør

Relatert til: Sørkver Ormssøn

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • 213
  • 285
  • Pergament, alle segl mangler.

comments powered by Disqus