Diplom

Dato: 1340-05-03

Laget mellom 1340-05-01 og 1340-05-05Signatur: ubb-diplom-0024


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Etter vidisse på pergament, datert Bergen 10. juli (Knutsvokudag) 1413: se under denne dato.

Guttorm I varsson selger til Erling Torleiksson et månedsbol i Skutlaberg i Vikøy, med innløsningsrett.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene innløsningsrett, salg

Relatert til: Guttorm Ivarsson, Erling Torleiksson

Fysisk beskrivelse

  • Svært god
  • Ark

comments powered by Disqus