Diplom

Dato: 1341-10-02

Laget mellom 1341-09-30 og 1341-10-03Signatur: ubb-diplom-0025


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Sigurd Galte og Greip Toresson regner opp det løsøre og jordgods som ble utloddet til Mar greta Torbergsdotter på hennes bryllusdag med Ivar Erlingsson. Etter vidisse på pergament.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnet bryllupsdag

Relatert til: Greip Toresson, Margreta Torbergsdotter, Sigurd Galte


comments powered by Disqus