DiplomSignatur: ubb-diplom-0039


Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, kunngjør

Relatert til: Einar Hugleiksson , Isak Helgason

Fysisk beskrivelse

  • Etter vidisse på pergament, datert Bergen, 15. oktober 1599: se under denne dato.

comments powered by Disqus