Diplom

Dato: 1370-10-31Signatur: ubb-diplom-0049


Hallvard Torleifsson selger en gårdpart i Stanganes på Eidskogen i Solør til Hallvard Toreson. Avskrift ved professor Johan Storm, etter ”Skindbrev lånt af adjunkt D. Grønvold d. 20/8 1895”. Det er ikke opplyst hvor originalen befinner seg. Avskriften må være kommet til biblioteket sammen med Johan Storms bøker og øvrige manuskripter, i 1921. Utrykt (1966)

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnet salg

Fysisk beskrivelse

  • Ark, maskinskrevet

comments powered by Disqus