DiplomSignatur: ubb-diplom-0051Gå til side:

To menn kunngjør at Hallad Torsteinsson solgte til Hallvard Gautsson halvtredje månedsmatsbol i Freim i Odda.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglene mangler.

comments powered by Disqus