Diplom

Dato: 1390-10-11Signatur: ubb-diplom-0055Gå til side:

Tre menn kunngjør at Askel Tolfsson og hans hustru solgte til Steinar Nikulasson halve grasgarden (hagen) i inste tun i Torljotsvik i Samlands herad, Jondal i Hardanger.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, kunngjør

Relatert til: Askel Tolfsson, Steinar Niculasson

Fysisk beskrivelse

  • 130 mm
  • 230 mm
  • God
  • Pergament, 4 seglremer uten segl.

comments powered by Disqus