DiplomSignatur: ubb-diplom-0060


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Arnbjørn Sunnulvsson, prost ved Apostelkirka i Bergen, forplikter seg til å bygge et langskip med tilhørende skipsbåt for allmugen på Voss. Til vederlag for dette skal han ha halvannet kyrlag fra hver skattepliktig mann i Voss, å betale i 3 terminer.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Langskip,

Relatert til: Arnbjørn Sunnulvsson

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • To avskrifter (med oversettelse) ved major Nils Griis Alstrup Dahl, fra ca.1830. ”Findes afskrevet i et Exemplar af G. Miltzows Presbyterologia, der har tilhørt Præst Schnabel”. Jfr. tilsvarende opplysninger på brev av 1379, 15. februar, også fra Vossevangen. Overført fra manuskriptsamlingen, Ms 67 b 69 og 255 III 41.

comments powered by Disqus