DiplomSignatur: ubb-diplom-0061Gå til side:

To menn utsteder vitnesbyrd om at Simeon Eirikssøn aldri har gjort falsk handel ved salget av en kjøttønne.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Relatert til: Simeon Eirikssøn

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglene mangler.

comments powered by Disqus