DiplomSignatur: ubb-diplom-0072


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Tre menn kunngjør, at Toorgils Erikssøn gjør kjent for dem at han hadde solgt til Eilif Arnfinssøn to månedsmatsbol i Orms jord i Eye i Ryggjar sogn, Aurland i Sogn.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Relatert til: Eilif Arnfinssøn , Toorgils Erikssøn

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, 3 segl henger på.

comments powered by Disqus