DiplomSignatur: ubb-diplom-0073


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

To menn gjør kjent at abbed Bjarne på Hovedøya bygslet gårdene Verp og Skreipin i Haug sokn i Eiker til Agmund Saukeson.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • avskrift

comments powered by Disqus