Diplom

Dato: 1413-12-06Signatur: ubb-diplom-0081


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Helga, abbedisse på Gimsøy og konventsøstrene gir fru Ingeborg Erlingsdatter kvittering for hennes ombud med klostrets jordedgods «j Nordlandum», som hun har gjort regnskap for.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnet Ombud

Relatert til: Ingeborg Erlingsdatter , Helga

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift etter original i Det Danske Geheimearkiv.

comments powered by Disqus