DiplomSignatur: ubb-diplom-0089


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Torleif Ivarssøn erkjenner at han har solgt til Gamle Tormodssøn 11 spannsbol i gården Hjelle i Odda sogn i Hardanger og at han har innkassert betalingen.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnet salg

Relatert til: Gamle Tormodssøn, Torleif Ivarssøn

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • 65 mm
  • 265 mm
  • Pergament, begge seglene mangler.
  • Se Dipl. Norv. B.4. Nr. 779

comments powered by Disqus