DiplomSignatur: ubb-diplom-0091


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

To menn gjør kjent at Tord Narvessøn solgte til Narve Ogmunddøn begge Rustad-gårdene i Ringsaker (Hedemark).

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnet salg

Relatert til: Tord Narvessøn, Narve Ogmunddøn

Fysisk beskrivelse

  • 93 mm
  • 157 mm
  • Pergament, begge segl vedhenger.

comments powered by Disqus