Diplom

Dato: 1428-12-08Signatur: ubb-diplom-0097


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Hafer Styrkarssøn og Omund Eysteinssøn, lagrettemenn i Sogn, kunngjør et endelig vitnesbyrd om den mishandling som Asbjørn Olafssøn hadde høvet mot Sigrid Eilifssdatter.

Gitt av fru kansellirådinne Christie.

Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 722.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, segl mangler.

comments powered by Disqus