Diplom

Dato: 1453-04-08Signatur: ubb-diplom-0130


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Fire menn gjør kjent, at Sæmund Olafssøn tok i seg de ord han i overmot og drukken tilstand hadde sagt om Sigurd Torleifssøn, som dermed var tilfreds.

Trykt i Diplomtarium Norvegicum B.1. Nr. 824.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, alle 4 segl mangler.

comments powered by Disqus