Diplom

Dato: 1457-02-25Signatur: ubb-diplom-0138


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Fire menn kunngjør, at hustru Ragna Sigurdsdatter gjorde kjent for dem at hun hadde gitt sin frende Torgils Vikingssøn 6 månedsmats og et spanns bol i gården Øvre Berven i Ullensvang i Hardanger.
Holcks gave og hans oversettelse er vedlagt sammen med en maskinskrevet avskrift.

Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 939.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, 3 av 4 segl henger på.

comments powered by Disqus