DiplomSignatur: ubb-diplom-0272


Tre lagrettemenn på Breim i Gimmestad skipreide i Nordfjord kunngjør at Sjurd Ellendssøn i Sogn fikk samtykke til å selge det Punds leie han eide i Hjelmeset i Gloppen. Sjurds søster Solveig Ellendatter på Såreim kjøpte det for 11 gamle daler; dertil kjøpte hun også av en annen bror, Gunnar Ellendssøn i Hornindal, et halv punds leie i samme gård for 5 gamle daler. Pergament. 3 seglremmer, men ingen segl bevart. Brevet er skrevet på en utskrapt side av et latinsk missaleblad fra 12. århundre. Seglremmene er visstnok skåret av samme håndskrift. På «baksiden» av brevet er missaleteksten bevart. Det er derfor overført fra Diplomsamlingen til Manuskriptsamlingen, og innlagt som Ms 1550.5. I Diplomsamlingen er innlagt to xeroxkopier. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10. Nr. 769


comments powered by Disqus