Diplom

Dato: 1585-09-16Signatur: ubb-diplom-0317


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Michell på Tvilde, lensmann på Voss, og fem lagrettemenn også fra Voss kunngjør, at Erik Anderssøn er rette arving først etter sin mor Asbjørg som døde først, dernest etter sin far, så etter sin bror som druknet og til sist etter en søster som døde barnløs på Nestås. Eriks arvegods oppregnes.

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, segl mangler.

comments powered by Disqus