Diplom

Dato: 1648-06-18Signatur: ubb-diplom-0802


Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Christian Søffrenssøn i Bergen og hans hustru Elline Jørgensdatter en av slottets grunner nedenfor Korskirkealmeningen, som i sin tid hadde tilhørt avdøde Jørgen Jonssøn og som Christen Søffrenssøn hadde kjøpt av hans arving, maler Niels Hanssøn. Den årlige grunnleien er to riksort.


comments powered by Disqus