Thorstein Knutson Samlands samling 846

Thorstein Knutson Samland kom fra Herand i Jondal kommune. Han var en av de få i fra sin generasjon som fikk reise ut og ta utdanning, på Hornnes landsgymnas i Setesdal. Deretter gikk han i fotograflære i Kristiansand før han reiste hjem og bosatte seg på Eiken i Herand hvor han drev som bygdefotograf. Hans samling består av ulike sjangre som portretter, bryllup, reproduksjoner og dagliglivet i nærområdet. Samland skal også ha vært aktiv i ungdomslaget og drivkraften bak en rekke revyer. Disse interessene kommer frem i flere av hans motiver. Lokalt skal han ha hatt kallenavnet “Knudsen”, trolig etter den kjente fotografen Knud Knudsen som kom fra Odda. Samlingen består av ca. 1600 negativer. Du finner bildene hans ved å søke *ubb-sam-*


Thorstein Knutson Samland

Mann, Arbeider, Spade, Tresko, Slegge, Meisel

Fotografi ubb-sam-0001

Thorstein Knutson Samland

Studioportrett, Kvinneportrett

Fotografi ubb-sam-0002

Thorstein Knutson Samland

Studioportrett, Mannsportrett

Fotografi ubb-sam-0013

Thorstein Knutson Samland

Gutt, Matrosdress

Fotografi ubb-sam-0014

Thorstein Knutson Samland

Mann, Kvinne, Ektepar

Fotografi ubb-sam-0028

Thorstein Knutson Samland

Studioportrett, Kvinneportrett

Fotografi ubb-sam-0029

Thorstein Knutson Samland

Mann, Kvinne, Ektepar

Fotografi ubb-sam-0030

Thorstein Knutson Samland

Jente, Reisestudio

Fotografi ubb-sam-0031

Thorstein Knutson Samland

Mann, Gruppe, Dress

Fotografi ubb-sam-0032

Thorstein Knutson Samland

Jente, Reisestudio, Venninner

Fotografi ubb-sam-0033

Thorstein Knutson Samland

Jente, Gutt, Barn i grupper

Fotografi ubb-sam-0034

Thorstein Knutson Samland

Jente, Reisestudio, Venninner

Fotografi ubb-sam-0035

Thorstein Knutson Samland

Jente, Gutt, Søskenportrett

Fotografi ubb-sam-0036

Thorstein Knutson Samland

Jente, Reisestudio, Venninner

Fotografi ubb-sam-0037

Thorstein Knutson Samland

Mann, Gruppe, Dress

Fotografi ubb-sam-0038

Thorstein Knutson Samland

Studioportrett, Mannsportrett

Fotografi ubb-sam-0039

Thorstein Knutson Samland

Jente, Søskenportrett

Fotografi ubb-sam-0040

Thorstein Knutson Samland

Kvinneportrett, Kjole

Fotografi ubb-sam-0041

Thorstein Knutson Samland

Jente

Fotografi ubb-sam-0042

Thorstein Knutson Samland

Kvinneportrett, Kjole

Fotografi ubb-sam-0043

Thorstein Knutson Samland

Studioportrett, Mannsportrett

Fotografi ubb-sam-0044

Thorstein Knutson Samland

Gutt

Fotografi ubb-sam-0061

Thorstein Knutson Samland

Studioportrett, Mannsportrett

Fotografi ubb-sam-0062

Thorstein Knutson Samland

Gutt

Fotografi ubb-sam-0064

Thorstein Knutson Samland

Hage, Gutt, Trebenk

Fotografi ubb-sam-0067

Thorstein Knutson Samland

Jente

Fotografi ubb-sam-0069

Thorstein Knutson Samland

Jente, Snø, Ski, Vinter, Ryggsekk

Fotografi ubb-sam-0070

Thorstein Knutson Samland

Gutt

Fotografi ubb-sam-0071

Thorstein Knutson Samland

Kvinne, Hardangerskaut, Barn og mor, Brosje, Baby, Dåpskjole

Fotografi ubb-sam-0072

Thorstein Knutson Samland

Mann, Kvinne, Gruppeportrett, Gutt, Hardangerbunad, Hardangerskaut, Norske folkedrakter

Fotografi ubb-sam-0073

Thorstein Knutson Samland

Gutt, Strikkelue, Strikkejakke, Nikkers

Fotografi ubb-sam-0087

Thorstein Knutson Samland

Gutt, Nikkers

Fotografi ubb-sam-0088

Thorstein Knutson Samland

Mannsportrett, Findress, gutt

Fotografi ubb-sam-0089

Thorstein Knutson Samland

Jente, Bunad

Fotografi ubb-sam-0090

Thorstein Knutson Samland

Gutt, Matrosdress

Fotografi ubb-sam-0091

Thorstein Knutson Samland

Mann, Kvinne, Familieportretter, Gutt, Hund, Barn og foreldre, Matrosdress

Fotografi ubb-sam-0092

Thorstein Knutson Samland

Mann, Kvinne, Familieportretter, Gutt, Barn og foreldre, Matrosdress

Fotografi ubb-sam-0093

Thorstein Knutson Samland

Barneportrett, Gutt

Fotografi ubb-sam-0094

Thorstein Knutson Samland

Kvinne, Jente, Familieportretter, Gutt, Barn og mor

Fotografi ubb-sam-0095

Thorstein Knutson Samland

Gutt, Søskenportrett

Fotografi ubb-sam-0096

Thorstein Knutson Samland

Barneportrett

Fotografi ubb-sam-0097

Thorstein Knutson Samland

Barneportrett, Jente, Gutt, Søskenportrett

Fotografi ubb-sam-0098

Thorstein Knutson Samland

Barneportrett

Fotografi ubb-sam-0099

Thorstein Knutson Samland

Barneportrett

Fotografi ubb-sam-0100

Thorstein Knutson Samland

Studioportrett, Mannsportrett

Fotografi ubb-sam-0103

Thorstein Knutson Samland

Studioportrett, Mannsportrett

Fotografi ubb-sam-0104

Thorstein Knutson Samland

Studioportrett, Mannsportrett

Fotografi ubb-sam-0105

Thorstein Knutson Samland

Kvinneportrett

Fotografi ubb-sam-0106

Thorstein Knutson Samland

Jente, Søsken

Fotografi ubb-sam-0107

Thorstein Knutson Samland

Studioportrett, Mannsportrett

Fotografi ubb-sam-0109

Thorstein Knutson Samland

Studioportrett, Mannsportrett

Fotografi ubb-sam-0110

Thorstein Knutson Samland

Gruppeportrett, Jente, Gutt, Elev, Klassebilde, Lærer

Fotografi ubb-sam-0112

Thorstein Knutson Samland

Gutt, Matrosdress

Fotografi ubb-sam-0113

Thorstein Knutson Samland

Gruppeportrett, Klassebilde, Skolejente, Lærer, Skolegutt

Fotografi ubb-sam-0114

Thorstein Knutson Samland

Jente, Gutt

Fotografi ubb-sam-0115

Thorstein Knutson Samland

Barneportrett, Jente, Gutt, Søskenportrett, Matrosdress

Fotografi ubb-sam-0116

Thorstein Knutson Samland

Gutt

Fotografi ubb-sam-0117

Thorstein Knutson Samland

Kvinneportrett, Bok, Kjole

Fotografi ubb-sam-0118

Thorstein Knutson Samland

Kvinneportrett, Bok, Kjole

Fotografi ubb-sam-0119

Thorstein Knutson Samland

Gruppeportrett, Jente, Gutt

Fotografi ubb-sam-0121

Thorstein Knutson Samland

Gruppeportrett, Jente

Fotografi ubb-sam-0122

Thorstein Knutson Samland

Mann, Gruppeportrett, Arbeider

Fotografi ubb-sam-0123

Thorstein Knutson Samland

Mann, Kvinne, Ektepar, Hardangerskaut, Norske folkedrakter

Fotografi ubb-sam-0124

Thorstein Knutson Samland

Gruppeportrett, Jente

Fotografi ubb-sam-0125

Thorstein Knutson Samland

Gruppeportrett, Jente, Gutt, Elev, Klassebilde, Lærer

Fotografi ubb-sam-0127

Thorstein Knutson Samland

Mann, Kvinne, Gruppeportrett, Begravelse, Kiste

Fotografi ubb-sam-0128

Thorstein Knutson Samland

Kvinneportrett

Fotografi ubb-sam-0129

Thorstein Knutson Samland

Gruppeportrett, Gutt, Sag, Klassebilde, Bor, Hammer

Fotografi ubb-sam-0131

Thorstein Knutson Samland

Gruppeportrett, Gutt, Klassebilde, Lærer

Fotografi ubb-sam-0133

Thorstein Knutson Samland

Studioportrett, Mannsportrett

Fotografi ubb-sam-0134

Thorstein Knutson Samland

Studioportrett, Mannsportrett

Fotografi ubb-sam-0135

Thorstein Knutson Samland

Jente, Gutt

Fotografi ubb-sam-0136

Thorstein Knutson Samland

Kvinneportrett, Bok, Kjole

Fotografi ubb-sam-0137

Thorstein Knutson Samland

Gutt, Studio

Fotografi ubb-sam-0138

Thorstein Knutson Samland

Mann, Barn, Kvinne, Familieportretter, Barn og foreldre

Fotografi ubb-sam-0139

Thorstein Knutson Samland

Gutt, Strikkelue, Folkedrakt, Søsken

Fotografi ubb-sam-0140

Thorstein Knutson Samland

Barneportrett, Lekedyr

Fotografi ubb-sam-0141

Thorstein Knutson Samland

Gutt, Folkedrakt

Fotografi ubb-sam-0142

Thorstein Knutson Samland

Mann, Kvinne, Gruppeportrett, Gutt, Hardangerbunad, Hardangerskaut, Brudebilde, Norske folkedrakter, Brudepar

Fotografi ubb-sam-0143

Thorstein Knutson Samland

Mann, Gruppe, Dress

Fotografi ubb-sam-0145

Thorstein Knutson Samland

Gutt

Fotografi ubb-sam-0146

Thorstein Knutson Samland

Studioportrett, Mannsportrett

Fotografi ubb-sam-0147

Thorstein Knutson Samland

Ektepar, Dress, Brudepar, Brudeslør

Fotografi ubb-sam-0149

Thorstein Knutson Samland

Barneportrett

Fotografi ubb-sam-0150

Thorstein Knutson Samland

Kvinne, Venninner

Fotografi ubb-sam-0151

Thorstein Knutson Samland

Mann, Kvinne, Familieportretter, Gutt, Barn og foreldre

Fotografi ubb-sam-0152

Thorstein Knutson Samland

Gutt

Fotografi ubb-sam-0153

Thorstein Knutson Samland

Gutt

Fotografi ubb-sam-0154

Thorstein Knutson Samland

Gutt

Fotografi ubb-sam-0155

Thorstein Knutson Samland

Gutt

Fotografi ubb-sam-0156

Thorstein Knutson Samland

Gutt

Fotografi ubb-sam-0157

Thorstein Knutson Samland

Studioportrett, Mannsportrett

Fotografi ubb-sam-0158

Thorstein Knutson Samland

Kvinne, Venninner

Fotografi ubb-sam-0161

Thorstein Knutson Samland

Trolig fra tiden som fotograflærling i Kristiansand

Studioportrett, Jente, Gutt

Fotografi ubb-sam-0162

Thorstein Knutson Samland

Selvportrett. Trolig fra tiden som fotograflærling i Kristiansand

Studioportrett, Mann, Kvinne

Fotografi ubb-sam-0171

Thorstein Knutson Samland

Trolig fra tiden som fotograflærling i Kristiansand

Studioportrett, Kvinne

Fotografi ubb-sam-0172

Thorstein Knutson Samland

Trolig fra tiden som fotograflærling i Kristiansand

Studioportrett, Jente, Gutt

Fotografi ubb-sam-0173

Thorstein Knutson Samland

Selvportrett. Trolig fra tiden som fotograflærling i Kristiansand

Studioportrett, Mann, Kvinne

Fotografi ubb-sam-0174

Thorstein Knutson Samland

Trolig fra tiden som fotograflærling i Kristiansand

Studioportrett, Kvinne

Fotografi ubb-sam-0175

Thorstein Knutson Samland

Landskap

Fotografi ubb-sam-0176