Oktav - J.B. Halvorsens boksamling 7


1880

Katalog, Bibliotekshistorie, Bokkatalog, Bibliotek, Leseforening, Læseforening

Bok ubb-halvorsen-o-0195

1757

Innbundet tidsskrift. Januar og februar numrene. Forts. av: Nyeste kjøbenhavnske Efterretninger om Lærde Sager

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden , Danmark-Norge

Bok ubb-halvorsen-o-0431-01

1757

Innbundet tidsskrift. Mars og april numrene. Forts. av: Nyeste kjøbenhavnske Efterretninger om Lærde Sager

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden , Danmark-Norge

Bok ubb-halvorsen-o-0431-02

1757

Innbundet tidsskrift. Mars og april numrene. Forts. av: Nyeste kjøbenhavnske Efterretninger om Lærde Sager

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden , Danmark-Norge

Bok ubb-halvorsen-o-0431-03

1757

Innbundet tidsskrift. Mars og april numrene. Forts. av: Nyeste kjøbenhavnske Efterretninger om Lærde Sager

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden , Danmark-Norge

Bok ubb-halvorsen-o-0431-04

1883

Mestertyv, Tyveri, Levnetsbeskrivelse

Bok ubb-halvorsen-o-2689