Bergen kommune anleggseksjon 116


Ukjent

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-05058

Musegaten

Gatelys, Gate, Personbil

Fotografi ubb-bs-ok-05065-001

Musegaten/ Kaigaten

By- og småsteder, Gate, Folkemengde

Fotografi ubb-bs-ok-05065-002

Musegaten

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-bs-ok-05065-003

Fungerende Rådhus i 1920-årene og Bergen fengsel

Rådhus, Fengsel, Tregjerde

Fotografi ubb-bs-ok-05065-004

Musegaten

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-bs-ok-05065-005

Ukjent

Nygårdsbroen, "Strømmen" og Solheimsviken 1928. Oversiktsbilde

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-05106-001

Ukjent

Gamle nygårdsbro, Strømmen 1928

Bro, Vann, Bolighus

Fotografi ubb-bs-ok-05106-002

Ukjent

Nygårdsbroen, "Strømmen" og Solheimsviken 1928

Fjord, Bro, Skipsbygging - verftsindustri, Allé

Fotografi ubb-bs-ok-05106-003

Ukjent

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Branntomt, Jernvarehandel, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-bs-ok-06724-001

Ukjent

Hest, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Hestekjerre, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-bs-ok-06724-002

Ukjent

Museum, By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Branntomt, Barber

Fotografi ubb-bs-ok-06724-003

Ukjent

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06724-004

Ukjent

Møbelforretning, By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Brakker, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06724-005

Ukjent

Bank, Hest, By- og småsteder, Arbeider, Brostein, Gjenreising og sanering, Konfeksjonsforretning, Branntomt, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-bs-ok-06724-006

Ukjent

Statue, By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Brakker, Trikk, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06725-001

Ukjent

By- og småsteder, Butikk, Gjenreising og sanering, Brakker, Branntomt, Buntmaker, Symaskinforretning

Fotografi ubb-bs-ok-06725-002

Ukjent

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06725-003

Ukjent

By- og småsteder, Arbeider, Gjenreising og sanering, Brakker, Brannruiner, Trillebår, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06725-004

Ukjent

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Brakker, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06725-005

Ukjent

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06725-006

Ukjent

By- og småsteder, Brostein, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06725-007

Ukjent

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06725-008

Ukjent

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Bolighus, Brakker

Fotografi ubb-bs-ok-06739-002

Teater

Fotografi ubb-bs-ok-06746-001

Ukjent

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06754-001

Ukjent

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06754-002

Ukjent

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06754-003

Ukjent

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bs-ok-06754-004

Ukjent

Anleggsbrakke fra byggingen av Tarlebøstemmen

Interiør og innredning, Kjøkken, Gryte, Brakker, Ovn, Spann, Kjele, Kokk

Fotografi ubb-bs-ok-11120

Ukjent

Anleggsbrakke fra byggingen av Tarlebøstemmen

Interiør og innredning, Kjøkken, Gryte, Brakker, Ovn, Kjele, Kokk

Fotografi ubb-bs-ok-11121

Ukjent

Anleggsbrakke fra byggingen av Tarlebøstemmen

Interiør og innredning, Kjøkken, Brakker, Kokk

Fotografi ubb-bs-ok-11122

Ukjent

Anleggsbrakke fra byggingen av Tarlebøstemmen

Interiør og innredning, Kjøkken, Brakker, Kokk

Fotografi ubb-bs-ok-11123

Ralph L. Wilson

Når nye abonenter skulle kobles på vann-nettet, var det nødvendig å bore uttak for de private vannledningene. Her er en kobling for en stikkledning som blir boret inn i hovedvannledningen. Kilde: Byens skjulte årer. Vann ...

Arbeider, Verktøy, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Fotografi ubb-bs-ok-13007

Ralph L. Wilson

Når nye abonenter skulle kobles på vann-nettet, var det nødvendig å bore uttak for de private vannledningene. Her er en kobling for en stikkledning som blir boret inn i hovedvannledningen. Kilde: Byens skjulte årer. Vann ...

Arbeider, Verktøy, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Fotografi ubb-bs-ok-13008

Ralph L. Wilson

Emma Wilson nede til venstre?

Kvinne, Rør, Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13021

Ukjent

Bildet kan være tatt av Ralph L. Wilson

Anleggsarbeider, Trallebane, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13023

Ralph L. Wilson

Kaianlegg, Byggeplass, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør

Fotografi ubb-bs-ok-13024

Ukjent

Brannhydrant konstruert av Ralph L. Wilson

Hydrant

Fotografi ubb-bs-ok-13025

Ralph L. Wilson

Musegaten?

Mann, Arbeider, Yrkesklær, Verkstedsmaskin, El-, gass- og vannforsyning, Spillverk

Fotografi ubb-bs-ok-13026

Ukjent

Snø, Sjøbod, Tønne, Vinter, Brakker, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13047

Ralph L. Wilson

Innkjøpt av Ralph L. Wilson i 1916

Kompressor

Fotografi ubb-bs-ok-13051

Ralph L. Wilson

Mann, Smed, Smie, Yrkesklær, Slegge, Ambolt

Fotografi ubb-bs-ok-13052

Ralph L. Wilson

Lengst til høyre ser vi reperbanen langs Nygårdsgaten

Reperbane, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementstøperi

Fotografi ubb-bs-ok-13053

Ralph L. Wilson

Rørlegger i ferd med å smelte bly på plass i en muffeskjøt.

Verktøy, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Fotografi ubb-bs-ok-13054

Ralph L. Wilson

Mann, Arbeider, Verktøy, Yrkesklær, Kloakkrør, Sementstøperi

Fotografi ubb-bs-ok-13056

Ralph L. Wilson

Bygging av dam i Skredderdalen

Mann, Anleggsarbeider, Yrkesklær, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Fotografi ubb-bs-ok-13057

Ralph L. Wilson

Bergen kretsfengsel til venstre og det gamle Tinghuset til høyre.

Mann, Arbeider, Ovn, Grøft, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13058

Ralph L. Wilson

Det gamle tinghuset i bakgrunnen

Tønne, Verktøy, Brakker, Bakplass, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13064

Ralph L. Wilson

Innkjøpt av Ralph L. Wilson i 1916

Arbeider, Kompressor

Fotografi ubb-bs-ok-13068

Ralph L. Wilson

Fjellveien / Skredderdalen

Mann, Trillebår, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Fotografi ubb-bs-ok-13069

Ralph L. Wilson

Mann, Arbeider, Snekkerverksted, Yrkesklær, Taklampe, El-, gass- og vannforsyning, Høvelbenk

Fotografi ubb-bs-ok-13070

Ralph L. Wilson

Til v. vannsjef Bernt Rolland?

Hest, Mann, Arbeider, Smug, Verktøy, Yrkesklær, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Fotografi ubb-bs-ok-13076

Ralph L. Wilson

Hest, Hestekjerre, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-13100

Ralph L. Wilson

By- og småsteder, Tregjerde, Gjenreising og sanering, Brakker, Brannruiner

Fotografi ubb-bs-ok-13101

Ralph L. Wilson

Hest, Hestekjerre, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-13102

Ralph L. Wilson

Bygninger, Hest, Gate, Brostein, Tregjerde, Hestekjerre, Gjenreising og sanering, Brakker, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-bs-ok-13103

Ralph L. Wilson

Mann, Arbeider, Verktøy, Verksted, Yrkesklær, Verkstedsmaskin, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13104

Ralph L. Wilson

Sannsynligvis i Muségaten, der lå verkstedet til Bergens Vand- og Kloakvæsen.

Mann, Arbeider, Kumlokk, Verktøy, Verksted, Yrkesklær, Sveiser, Sveising

Fotografi ubb-bs-ok-13106

Ralph L. Wilson

Sansynligvis i Musegaten, der lå verkstedet til Bergens Vand- og Kloakvæsen.

Mann, Arbeider, Verktøy, Verksted, Snekker, Snekkerverksted, Yrkesklær

Fotografi ubb-bs-ok-13109

Ralph L. Wilson

Arbeider, Tønne, Trillebår, Yrkesklær, El-, gass- og vannforsyning, Sementblander, Sand

Fotografi ubb-bs-ok-13110

Ralph L. Wilson

Det gamle tinghuset i bakgrunnen

Tønne, Verktøy, Brakker, Bakplass, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13111

Ukjent

Elv, Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13125

Ralph L. Wilson

ca. 1924

Mann, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13134

Ukjent

Fotograf kan være Ralph L. Wilson

Anleggsarbeider, Trallebane, Demning, Forskaling

Fotografi ubb-bs-ok-13144

Ukjent

Fotograf kan være Ralph L. Wilson

Mann, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Stein, Trallebane, Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13145

Ukjent

Fotograf kan være Ralph L. Wilson

Landskap, Mann, Anleggsarbeider, Stein, Trallebane, Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13146

Ukjent

Fotograf kan være Ralph L. Wilson

Anleggsarbeider, Stein, Trallebane, Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13147

Ukjent

Fotograf kan være Ralph L. Wilson

Landskap, Mann, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Stein, Demning, Spett

Fotografi ubb-bs-ok-13149

Ukjent

Skredderdalen / Fjellveien

Bygninger, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Fotografi ubb-bs-ok-13163

Ukjent

Fjellveien / Skredderdalen

Elv, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Fotografi ubb-bs-ok-13164

Ukjent

Interiør og innredning, Maskinhall, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Fotografi ubb-bs-ok-13165

Ukjent

Fjellveien / Skredderdalen. Mulelvvannverket

Byggeplass, Grunnmur, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13166

Ukjent

Fjellveien / Skredderdalen. Mulelvvannverket

Arbeider, Byggeplass, Grunnmur, Rør, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning, Murstein

Fotografi ubb-bs-ok-13167

Ukjent

Utenfor Bergens Tekniske skole.

Gate, Mann, Arbeider, Kumlokk, Gatedør, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13168

Ukjent

Byggeplass, Verktøy, Brakker, Anleggsarbeider, Murearbeid, Demning, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13170

Ralph L. Wilson

Mann, Smie, Yrkesklær, Slegge, El-, gass- og vannforsyning, Esse

Fotografi ubb-bs-ok-13186

Ralph L. Wilson

Mann, Arbeider, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementblander

Fotografi ubb-bs-ok-13189

Ukjent

Landskap, Vann, Brakker, Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13193

Ukjent

Ukjent år

Landskap, Fjell, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-bs-ok-13201

Ukjent

Byggeplass, Skur, Verktøy, Kran, Trallebane, Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13262

Ukjent

Byggeplass, Verktøy, Kran, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13263

Ukjent

Byggeplass, Verktøy, Brakker, Trallebane, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13265

Ukjent

Byggeplass, Kran, Trallebane, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13266

Ukjent

Byggeplass, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Demning, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13268

Ukjent

Byggeplass, Kran, Anleggsarbeider, Trallebane, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13270

Ukjent

Byggeplass, Kran, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13271

Ukjent

Kran, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13272

Ukjent

Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13273

Ukjent

Snø, Skur, Kran, Vinter, Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13274

Ukjent

Oversiktsbilde, Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13276

Ukjent

Skur, Trallebane, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13281

Ukjent

Anleggsarbeider, Yrkesklær, Demning, Forskaling

Fotografi ubb-bs-ok-13316

Ukjent

Mannen i dress kan være vannverksjef Henrik Cameyer Daae som var sjef fra 1894 til 1905

Spade, Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13317

Ukjent

Byggeplass, Stillas, Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13339

Ukjent

Byggeplass, Anleggsarbeider, Rør, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-20793

Ukjent

Gutt, Barn i arbeid, Verksted, El-, gass- og vannforsyning, Modell

Fotografi ubb-bs-ok-20811

Ukjent

Verksted, El-, gass- og vannforsyning, Modell

Fotografi ubb-bs-ok-20812

Ukjent

Gutt, Barn i arbeid, Verksted, El-, gass- og vannforsyning, Modell

Fotografi ubb-bs-ok-20813

Ukjent

Gutt, Barn i arbeid, Verksted, El-, gass- og vannforsyning, Modell

Fotografi ubb-bs-ok-20814