BBA-A-0617, Olsen, Johan W., Nordlandshandler (1765-1900) 4


Frakt- og avgiftsliste

Manuskript bba-a-0617-ha-1-1870

Frakt- og avgiftsliste

Manuskript bba-a-0617-ha-1-1871

Lønningsbok

Manuskript bba-a-0617-rm-1

Lønningsbok

Manuskript bba-a-0617-rm-3