BBA-A-0616, Voss, Georg og Berent, Nordlandshandlere (1806-1864) 4


Anders Dass

Mottaker av dette brevet er Kjøpmann Georg Henrich Voss. Han kom fra Bennewitz i Tyskland. Han var gesell ...

Hjemseddel, Varebyttebrev

Brev Transkribert bba-a-0616-da-1-02

Anders Dass

Mottaker av dette brevet er Kjøpmann Georg Henrich Voss. Han kom fra Bennewitz i Tyskland. Han var gesell ...

Hjemseddel, Varebyttebrev

Brev Transkribert bba-a-0616-da-1-06

Mottaker av dette brevet er Kjøpmann Georg Henrich Voss. Han kom fra Bennewitz i Tyskland. Han var gesell ...

Hjemseddel, Varebyttebrev

Brev Transkribert bba-a-0616-da-1-11

Anders Dass

Mottaker av dette brevet er Kjøpmann Georg Henrich Voss. Han kom fra Bennewitz i Tyskland. Han var gesell ...

Hjemseddel, Varebyttebrev

Brev Transkribert bba-a-0616-da-1-24