Bødker- (Kyper-) Laugets Protokoller 7


Kyper (Bødker) lauget i Bergen; Bødker (Kyper) lauget i Bergen

1800-tallet, 1700-tallet

Protokoll ubb-ms-0167-02-01

Kyper (Bødker) lauget i Bergen; Bødker (Kyper) lauget i Bergen

1800-tallet

Protokoll ubb-ms-0167-02-02

Kyper (Bødker) lauget i Bergen; Bødker (Kyper) lauget i Bergen

1800-tallet, 1700-tallet

Protokoll ubb-ms-0167-02-03

Kyper (Bødker) lauget i Bergen; Bødker (Kyper) lauget i Bergen

1800-tallet

Protokoll ubb-ms-0167-02-04

Kyper (Bødker) lauget i Bergen; Bødker (Kyper) lauget i Bergen

1800-tallet, 1700-tallet

Protokoll ubb-ms-0167-02-05

Kyper (Bødker) lauget i Bergen; Bødker (Kyper) lauget i Bergen

1700-tallet, Kyper, Tønder, Bødker

Manuskript ubb-ms-0167-02-07

Kyper (Bødker) lauget i Bergen; Bødker (Kyper) lauget i Bergen

1700-tallet, Kyper, Fiskerier vedk., Nordlandshandel, Tønder, Bødker

Manuskript ubb-ms-0167-02-08