Kobbersmedelaugets protokoller og dokumenter 10


1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-01

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-04

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-05

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-06

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-07

Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-09

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-10