Det dramatiske Selskab (Bergen) og Det norske Theater's 1850 - 62 (Bergen) arkivsaker. 2

Arkivet bestaar av: Katalog over Det dramatiske Selskab og Det norske Theaters Arkivsaker optat 1909 av Anthon M. Wiesner. (3 folioark): Er i sin helhet deponert i Teaterarkivet i Bergen v/førsteamanuensis Knut Nygaard. Jmfr. Kvittering undertegnet Knut Nygaard, vår ref. K 76/169 GE/EW. Ekspedisjon av 2. sept. 1976.