Det Krohnske Forretningsarkiv. 1776-1893 2

Cfr. No. 850. Av "Det Krohnske Familiearkiv" er under ovenstaaende nummer og titel utskilt alt det, som tilhører forretningsarkivet. Det indeholder arkivsaker vedk. etatsraad Wollert Krohns firma. Hans søn agent Wollert D. Krohn fortsatte firmaet, der fik navnet: Krohn & Co., da sønnerne Wollert og Michael Krohn indtraadte i det. Da Michael Krohn senere overtok det hele firma, forandredes navnet til: Michael Krohn & Co. Dennes søn konsul Wollert D. Krohn fortsatte farens forretning under samme firmanavn. I 1893 opløste han firmaet og trak sig ut av forretningslivet. Arkivet består av 130 protokoller og 7 pakker.Kopibøker:1. Do. 1815-1821.2. Do. 1821-1824.3. Do. 1824-1826.4. Do. 1826-1828.5. Do 1828-1829.6. Do. 1829-1831.7. Do. 1831-1833.8. Do. 1833-1835.9. Do. 1835-1836.10. Do. 1836-1838.11. Do. 1838-1840.12. Do. 1840-1842.13. Do. 1842-1844.14. Do. 1844-1846.15. Do. 1846-1848.16. Do. 1848-1849.17. Do. 3/6-31/12 1849.18. Do. 1850.19. Do. 1851.20. Do. 1852.21. Do. 1853.22. Do. 1859.23. Do. 1860.24. Do. 1861.25. Do. 1862.26. Do. 1863.27. Do. 1864.28. Do. 1865.29. Do. 1866.30. Do. 1867.31. Do. 1868.32. Do. 1869.33. Do. 1870.34. Do. 1871.35. Do. 1872.36. Register til foregaaende.37. Do. 1873-1889.38. Do. 187339. Do. 1874.40. Do. 1875.41. Do. 1876.42. Do. 1877.43. Do. 1878.44. Do. 1879.45. Do. 1880.46. Do. 1881.47. Do. 1882-1883.48. Do. 1884-1886.49. Do. 1887-1888.50. Do. 1889.51. Do. 1890.52. Do. 1891.53. Do. 1892.54. Do. 1893.55. Kopibok vedk. Hamburger Assurandørene fra 1817-1839.56. Do. 1839-1848.57. Do. 1848-1878.58. Kopibok for Konsul Michael Krohn fra 1866-1878. 59. Vexel-Kopibok fra 1867-1882.60. Do. 1882-1892.61. Do. 1893-1894.62. Memorial (Vexler ang.) 1848-1854.Journaler:63. Do. 1856-1860.64. Do. 1861-1864.65. Do. 1865-1870.66. Do. 1871-1880.Ordrebøker:67. Do. 1787-1831.68. Do. 1831-1844.69. Do. 1855-1866.70. Do. 1865-1877.71. Do. 1867-1889.72. 3 Kladde Ordrebøker fra 1836-1846.73. Ordres til Skipperne 1787-1838.Fakturabøker:74. Fremmede Fakturaer fra 1792-1821.75. Fakturabok fra 1809-1832.76. Do. 1832-1846.77. Do. 1856-1863.78. Do. 1864-1871.79. Do. 1871-1877.80. Do. 1878-1890.Varelagerbøker:81. Do. 1805-1827.82. Do. 1828-1842.Avskibningsbøker:83. Do. 1785-1817.84. Do. 1818-1842.85. Avskibningsbok (Regnigskopibok) fra 1821-1833.Diverse protokoller:86. Regnskapsbok over utestaaende Pantobligationer 1791-1834.87. Regningskopier m. m. vedk. Kommissionsforretningen i Bilbao 1842-1843.88. Handelsomkostningskonto 1859-1863. 89. Handelsomkostningskonto 1864-1871.90. Regnskapsbok væsentlig ang. Bergens mek. Verksted ca. 1867-1870.91. Indkjøpsbok for Michl. Krohn & Co. 1881-1893.Kassabøker:92. Do. 1806-1823.93. Do. 1823-1828.94. Do. 1828-1832.95. Do. 1833-1838.96. Do. 1838-1845.97. Do. 1852-1860.98. Do. 1861-1868.99. Do. 1868-1877.100. Do. 1877-1893.101. Do. (partikulær) fra 1887-1897.102. Ballansebok fra 1831-1840.103. Portobok fra 1832-1842.104. Portobok fra 1854-1890. Skibene ang.105. Konto over Skibsparter fra 1787-1834.106. Regnskapsbok vedk. Pinkskibet "Nordstjernen" og Christiane Margrethe" 1796-1813.107. Do. vedk. Fregatskibet "Cëndrillion" 1817-1828.108. Do. vedk. Skonnerten "Alert" 1839-1864.109. Do. vedk. Skonnerten "Alert" 1864-1872.110. Kapteinernes Kvitteringsbok 1852-1883.Hovedbøker:111. Indenbys Hovedbok fra 1798-1813.112. Indenbys Hovedbok fra 1812-1823.113. Indenbys Hovedbok fra 1821-1836.114. Indenbys Hovedbok fra 1823-1840.115. Indenbys Hovedbok fra 1826-1832.116. Indenbys Hovedbok fra 1832-1838.117. Indenbys Hovedbok fra 1838-1842.118. Utenbys Hovedbok fra 1804-1819.119. Utenbys Hovedbok fra 1819-1826.120. Utenbys Hovedbok fra 1825-1833.121. Utenbys Hovedbok fra 1832-1842.122. Utenbys Hovedbok fra 1843-1846.123. Utenbys Hovedbok fra 1846-1849.124. Utenbys Hovedbok fra 1849-1851.125. Utenbys Hovedbok fra 1858-1860.126. Utenbys Hovedbok fra 1861-1863.127. Utenbys Hovedbok fra 1864-1866.128. Utenbys Hovedbok fra 1867-1872.129. Utenbys Hovedbok fra 1872-1875.130. Utenbys Hovedbok fra 1876-1880.Pakker:131. Forretningsbrev til Etatsraad Wollert Krohn & Co. 1776-1839.132 Skipperbrever til samme bestaaende av: Brever fra Skipper Jacob Stub. 1793-1797. Brever fra Skipper Friedr. Hansen. 1795-1820. Brever fra Skipper Christopher Heiberg. 1800-1808.133. Indkomne brever til Michael Krohn & Co. 1887-1889.134. Indkomne brever til Michael Krohn & Co. 1890-1891. 135. Indkomne brever til Michael Krohn & Co. 1892-1893.136. Diverse brever til Konsul Wollert D. Krohn. (Heriblandt en del brever fra den østerrikske forfatter I. C. Poestion i tiden 1905-06).137. En pakke indeholdende: Regnskaper vedk. Skibet "Der jonge Gottlieb". 1796. - Dokumenter og Regnskaper vedk. Brolægningen av Strandgaten i Strøket mellem Nyalmenning og Toldboden i 1820. - Dokumenter vedk. Bergens mekaniske Verksted. - Dokumenter vedk. "Saltødekjælderen". Dokumenter vedk. Barkskibet "Alert".


Michael Krohn

Forretningsbrev skrevet av Michael Krohn i mars 1851

Nordlandshandel, Krohnske forretningsarkiv

Kopibok ubb-ms-0468-019

Hovedbok fra Det Krohnske Forretningsarkiv

Hovedbok, Nordlandshandel

Regnskap ubb-ms-0468-118