Handelshuset Herman von Tangens Sønner a/s. Forretninigsarkiv 1702- ca. 1920. 2

A Firmaets hovedbøker.B Nordlandshandel.C Bondehandel D Assuranse og varelager.E Lønninger. F Frakt og forsendelser. G Skip og kjøpe-ekspedisjoner.H Andre forretningsbøker.


Samling ubb-ms-1054-b

Samling ubb-ms-1054-f