Shetelig, Haakon, 1877 - 1955. Brev til Haakon Shetelig fra: 3866 brev 1897 - 1955. 1


Samling ubb-ms-1201-29