Latinske fragmenter. 8


Ytre marg beskåret. Røde og blå initialer. Innhold: Kyrie - Gloria, med neumer. Har vært brukt til bokomslag. Les mer om ubb-ms-1550-1!

Fragment ubb-ms-1550-1

Øverst på rectosiden er en stor, fargelagt initial. T (T igitur...), for øvrig røde rubrikker og initialer. Innhold Canon Missæ (Te igitur - Memento, domine Communicantes). Har vært brettet på tvers og brukt til bokomslag. ...

Fragment ubb-ms-1550-2

Speilvendt avtrykk på papir av en side fra et latinsk håndskrift eller kanskje helst en inkunabel (tidlig boktrykk), 15. århundre. Tospaltet, spalteformat ca 88 x 250 mm. Røde og blå initialer. Utvisket og utydelig. Inneholder ...

Fragment ubb-ms-1550-3

Øvre halvdel av et blad, som inneholder kalenderen for mai - juni. Delt i to på tvers (vertikalt). Format: ca 220 x 170 mm. 12. århundre? Røde, blå og grønne farger i initialer og rubrikker; ...

Fragment ubb-ms-1550-4

Format: 175 x 305 mm. Tospaltet; skriftflaten ca 150 x 250 mm Initialer i indre marg beskåret; men teksten fullt bevart. Røde og grønne initialer. Musikknotasjon av en tidlig type (Metzneumer?) Inneholder liturgien for tirsdag ...

Fragment ubb-ms-1550-5

32,5 x 42 cm. Trolig funnet i bokbind. Les mer om ubb-ms-1550-6!

Fragment ubb-ms-1550-6

23 x 35,5 cm. Fra bindet til Vagetius, B. :"Der Erbaren Frg(...)". 1603. Les mer om ubb-ms-1550-7!

Fragment ubb-ms-1550-7

Format: 18,5 x 12 cm. Beskåret i ytre marg. 22 linjer. Linjeapparat synlig. Musikalsk notasjon til sangpartiene. Røde initialmajuskler og rødfargede versbegynnelser. Liturgisk innhold til "Feria V post pascham".

Fragment ubb-ms-1550-8