Romertallsamlingen 7

Romertallsklassene er det eldste klassifikasjonssystemet ved Bibliotek for Humaniora. Alt materialet er katalogisert før 1948.


Hans Historie / ved Niels Krag og Stephan Stephanius ; oversat af Latinen, forøget med adskillige Anmærkninger og Tillæg, samt Herr Kammerherre Suhms og Hr. Etatz-Raad Grams Fortaler.

Bok ubb-romertall-oktav-xiii-b-002-01

Hans Historie / ved Niels Krag og Stephan Stephanius ; oversat af Latinen, forøget med adskillige Anmærkninger og Tillæg, samt Herr Kammerherre Suhms og Hr. Etatz-Raad Grams Fortaler.

Bok ubb-romertall-oktav-xiii-b-002-02