Dokument

Publisert: 1822

Laget mellom 1822-01-01 og 1822-12-31Signatur: ubb-ms-0178-c-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

En instilling med ved vedlegg (A-M) til Stortinget fra ulike bidragsytere vedrørende avbetaling av Norges statsgjeld og oppgjøret til Danmark. Christian Krohg var komiteens formann og Carl Falsen sekretær.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gjeld, 1800-tallet, Danmark, Norge, Regnskap, Stortinget, Statskasse, Regjeringen

Relatert til: Jonas Collett, Carl Valentin Falsen, Kong Karl III Johan, Christian Hersleb Horneman, Christian Krohg, Matthias Conrad Peterson

Er en del av

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus